تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پویش مرحله 2 (1401/02/23)

تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم ریاضی (1401/02/23) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم علوم تجربی (1401/02/23) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم فارسی (1401/02/23) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پیام و قرآن (1401/02/23) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم مطالعات اجتماعی (1401/02/23) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم زبان انگلیسی (1401/02/23) تحلیل سوالات […]

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم پویش مرحله 1 (1401/02/09)

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم هوش (1401/02/09) تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم ریاضی (1401/02/09) تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم علوم (1401/02/09) تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم فارسی (1401/02/09) تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم مطالعات (1401/02/09) تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان نهم مطالعات (1401/02/09) اخبار متوسطه اول

تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پویش مرحله 1 (1401/01/26)

تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم ریاضی (1401/01/26) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم علوم تجربی (1401/01/26) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم فارسی (1401/01/26) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پیام و قرآن (1401/01/26) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم مطالعات اجتماعی (1401/01/26) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم زبان انگلیسی (1401/01/26) تحلیل سوالات […]

فیلم‌های تحلیل آزمون پویش سال تحصیلی 1401-1400

فیلم‌‌های تحلیل آزمون پویش 1401-1400 لیست فیلم‌های تحلیل آزمون تیزهوشان ششم فیلم تحلیل آزمون تیزهوشان ششم مرحله اول (1 بهمن 1400) فیلم تحلیل آزمون تیزهوشان ششم مرحله دوم (15 بهمن 1400) فیلم تحلیل آزمون تیزهوشان ششم مرحله سوم (29 بهمن 1400) فیلم تحلیل آزمون تیزهوشان ششم مرحله چهارم (13 اسفند 1400) لیست فیلم‌های تحلیل آزمون […]

تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پویش مرحله 2 (1400/11/15)

تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم ریاضی (1400/11/15) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم علوم تجربی (1400/11/15) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم فارسی (1400/11/15) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم پیام و قرآن (1400/11/15) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم مطالعات اجتماعی (1400/11/15) تحلیل سوالات آزمون نمونه دولتی نهم زبان انگلیسی (1400/11/15) تحلیل سوالات […]

بستن
مقایسه