تازه های نشر

کتاب 33 آزمون دقت و تمرکز

علوم تجربی نهم 1+31 استان

ریاضی 1+31 استان نهم

ریاضی نهم 1+31استان

کتاب جامع هوش نیترو

کتاب های پیش دبستانی

هوش ریاضی

مهارت های زندگی

مهارت های اجتماعی

علوم (مهارت های کاوش)

کتاب های ابتدایی

کتاب 33 آزمون دقت و تمرکز

کتاب کمک درسی ابتدایی

فارسی ششم تیزهوشان نیترو

نیترو ریاضی

ریاضی ششم تیزهوشان نیترو

کتاب کمک درسی ابتدایی

پا به پا چهارم ابتدایی

کتاب های متوسطه

32 استان ریاضی نهم به دهم

ریاضی 1+31 استان نهم

علوم تجربی نهم 1+31 استان

دوره اول متوسطه

31+1 استان نهم 96-97-98

کتاب دبیرستان

دوره طلایی هشتم + پاسخنامه

  • آکادمی تیزلاین با همکاری انتشارات پویش برگزار میکند

  • 7 مرحله آزمون دقت و تمرکز استاد مسعود بیگدلی

  • مولف تنها کتاب دقت و تمرکز کشور

  • ثبت نام در سایت تیزلاین: www.tizline.ir