زمان برگزاری آزمون تیزهوشان نهم 1402-1400

زمان ثبت نام، توزیع کارت و برگزاری آزمون دفترچه‌ی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های ورودی از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار میگیرد. ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه نهم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از روز سه شنبه 1401/01/16 تا روز پنج شنبه 1401/01/25 […]

زمان برگزاری آزمون تیزهوشان ششم 1402-1400

زمان ثبت نام، توزیع کارت و برگزاری آزمون دفترچه‌ی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های ورودی از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار میگیرد. ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از روز سه شنبه 1401/01/16 تا روز پنج شنبه 1401/01/25 […]

دفترچه سوال و پاسخ آزمون‌های پویش 1400 برای دانلود هر آزمون روی آن کلیک کنید آزمون‌های نمونه دولتی نهم پویش آزمون‌های تیزهوشان نهم پویش آزمون‌های نمونه دولتی نهم پویش دانلود دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی نهم مرحله اول پویش (1 بهمن 1400) دانلود دفترچه پاسخنامه آزمون نمونه دولتی نهم مرحله اول پویش (1 بهمن 1400) […]

بستن
مقایسه