پاسخ‌برگ هوشمند اسمارتیز 1400

امکان پاسخگویی به سوالات کتاب به صورت آنلاین/ سوالات را از روی کتاب نگاه کنید و پاسخ خود را در پاسخبرگ هوشمند وارد کنید و در نهایت درصد خود را در هر مبحث ببینید

اسمارتیز الکترونیک

17 آزمون آنلاین با امکان صدور کارنامه (اضافه بر سوالات کتاب) برای استفاده از اسمارتیز الکترونیک کلیک کنید

بستن
مقایسه