مسابقه‌ی بزرگ انتشارات پویش 7 مرحله مسابقه هوش کلامی، هوش تصویری، هوش سرعت و دقت، هوش محاسباتی (ریاضی)، هوش تجسمی، هوش منطقی و حل مسئله، هوش تجربی ویژه هفتم، هشتم و نهمی‌ها اگر فکر می‌کنین ذهن خلاقی دارین و می‌تونین سؤالات هوش کلامی طراحی کنین سریع دست به کار بشین، فقط یادتون باشه که گزینه و پاسخ […]

مسابقه‌ی بزرگ انتشارات پویش 7 مرحله مسابقه هوش کلامی، هوش تصویری، هوش سرعت و دقت، هوش محاسباتی (ریاضی)، هوش تجسمی، هوش منطقی و حل مسئله، هوش تجربی ویژه پنجمی‌ها و ششمی‌ها اگر فکر می‌کنین ذهن خلاقی دارین و می‌تونین سؤالات هوش طراحی کنین سریع دست به کار بشین، فقط یادتون باشه که گزینه و پاسخ […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه