آموزش ریاضی نهم یزد 32 استان نهم 1402-1401

آموزش ریاضی نهم یزد 32 استان فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر […]

آموزش علوم نهم یزد 32 استان نهم 1402-1401

فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ سوالات […]

آموزش عربی نهم یزد 32 استان نهم 1402-1401

فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ سوالات […]

آموزش فارسی نهم یزد 32 استان نهم 1402-1401

  فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ […]

آموزش ریاضی نهم مازندران 32 استان نهم 1402-1401

فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ سوالات […]

آموزش علوم نهم مازندران 32 استان نهم 1402-1401

فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ سوالات […]

آموزش عربی نهم مازندران 32 استان نهم 1402-1401

فیلم آموزش عربی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 کتاب مجموعه آزمون‌های نمونه دولتی 32 استان نهم به دهم انتشارات پویش، جامع‌ترین و پرطرفدارترین منبع آمادگی آزمون نمونه دولتیه. این کتاب جامع شامل تمامی دروس ریاضی، فارسی، عربی، علوم، هدیه، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسیه. این کتاب نه تنها شامل سؤال و پاسخنامه‌ی تشریحیه، بلکه […]

آموزش فارسی مازندران 32 استان نهم 1402-1401

فیلم‌های آموزشی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 « توضیحات پاسخ‌های تمام سوالات کتاب 32 استان » دانش‌آموزای خوب و درس‌خون که دنبال سوالات آزمون‌های نمونه‌ دولتی و تیزهوشان هستید ، حتما تا الان با کتاب 32 استان پویش آشنا شدید !!!! همراه ما باشید که براتون چیزای جالب‌تر آوردیم : ویدیو توضیحات پاسخ سوالات […]

آموزش ریاضی نهم لرستان 32 استان نهم 1402-1401

فیلم آموزش ریاضی 32 استان نهم به دهم 1402-1401 کتاب مجموعه آزمون‌های نمونه دولتی 32 استان نهم به دهم انتشارات پویش، جامع‌ترین و پرطرفدارترین منبع آمادگی آزمون نمونه دولتیه. این کتاب جامع شامل تمامی دروس ریاضی، فارسی، عربی، علوم، هدیه، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسیه. این کتاب نه تنها شامل سؤال و پاسخنامه‌ی تشریحیه، بلکه […]

آموزش علوم نهم لرستان 32 استان نهم 1402-1401

فیلم آموزش علوم 32 استان نهم به دهم 1402-1401 کتاب مجموعه آزمون‌های نمونه دولتی 32 استان نهم به دهم انتشارات پویش، جامع‌ترین و پرطرفدارترین منبع آمادگی آزمون نمونه دولتیه. این کتاب جامع شامل تمامی دروس ریاضی، فارسی، عربی، علوم، هدیه، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسیه. این کتاب نه تنها شامل سؤال و پاسخنامه‌ی تشریحیه، بلکه […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه